Мінеральні добрива і засоби захисту рослин

Агрохімічна картограма якісної оцінки грунтів Кіровоградської області
Внесення мінеральних добрив по роках