Компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130 (із змінами)


Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, (New) вагони, устатковання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений  банк у таких розмірах:

25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за придбані техніку та обладнання, (New) вагони, устатковання починаючи з 1 січня 2018 року;

25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за закуплені (New) вагони, устатковання починаючи з 1 січня 2019 року. 

Вартість техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, підлягає частковій компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на наступний рік.

Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до уповноваженого банку, через який здійснено оплату техніки та обладнання, вагонів, устатковання, заявки та підтвердні документи щодо їх придбання, а саме:

копію платіжного доручення;

акт приймання-передачі техніки та обладнання, (New) вагонів, устатковання;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації), (New) технічний паспорт вагона;

довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи.

Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, вагонів, устатковання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, (New) вагонів, устатковання, придбаних з 1 грудня поточного року, подаються до 1 березня наступного року.