Відповіді на найпоширеніші запитання щодо орендно-земельних відносин

Що робити, якщо я здаю в оренду земельну ділянку але я хочу достроково розірвати договір оренди землі?
Відповідно до вимог Закону України «Про оренду землі», відносини, пов’язані з орендою земельних ділянок здійснюються на договірних засадах.
Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідь на це запитання залежить від того, як передбачено процедуру розірвання договору оренди у самому договорі.

Тут можливі варіанти:

Договір оренди містить формулювання: "Дія договору оренди припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін".

У такому разі для розірвання договору сторона, яка ініціює розірвання, має направити іншій стороні листа, в якому повідомити про намір розірвати договір оренди. До цього листа необхідно додати проект додаткової угоди, в якій рекомендується зазначити дату розірвання договору та умови сплати орендної плати пропорційно по дату фактичного розірвання.
Після підписання цієї згоди обома сторонами та реєстрації припинення права оренди земельної ділянки, договір оренди земельної ділянки вважається припиненим.

Договір містить таке формулювання: "Дія договору оренди припиняється шляхом його розірвання за рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, і внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом".

У такому разі орендодавець-власник земельної ділянки має надати суду докази того, що орендар, наприклад, не виконує обов’язків, визначених договором. Після прийняття судом відповідного рішення, припинення права оренди також підлягає реєстрації. Підставою для припинення права оренди є рішення суду.

Договір містить таке формулювання: "Розірвання договору оренди землі в односторонньому по­рядку допускається".

Якщо сторони передбачали можливість розірвання договору, то вони повинні були передбачити в договорі і умови, за яких можливе таке розірвання. В цьому випадку сторона, яка має намір розірвати договір оренди, повинна вивчити ці умови, і, якщо вони дотримані (не дотримані), запропонувати іншій стороні розірвання договору. В разі відмови орендаря, інша сторона (орендодавець) має право звернутися до суду.
 

 

 

 

Як отримувати орендну плату за успадковану земельну ділянку?
Закінчується термін дії договору оренди землі. Як його продовжити?
Як отримувати орендну плату за земельну ділянку зерном або іншою сільськогосподарською продукцією?
Чи можно внести зміни до договору оренди земельної ділянки?
Невитребувані паї.