Корисна інформація

Виробництво цукру

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру», який набрав чинності 20 вересня 2018 року. Норми закону «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру», якими визначаються обмеження на поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") і встановлюються мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк скасовано.

Закон є важливим як для виробників цукру, так і для споживачів. Дерегуляція галузі сприятиме стабілізації цін на внутрішньому ринку, збільшенню кількості виробників цукру, а також сталому функціонуванню цукрової галузі в умовах вільної конкуренції.

 

 

До уваги операторів ринку кормів

 

 

Впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів 

19 січня 2020 року набувають чинності вимоги Закону України від 21 грудня 2017 року № 2264  «Про безпечність та гігієну кормів» (далі – Закон) у частині впровадження операторами ринку кормів постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Статтею 11 Закону визначені вимоги до операторів ринку щодо застосування НАССР, зокрема:
 1. Оператори ринку повинні розробляти, запроваджувати та використовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).
 2. Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на операторів ринку, що здійснюють первинне виробництво кормів, а також провадять пов’язану з первинним виробництвом діяльність, таку як транспортування, зберігання та поводження із первинною продукцією в місці первинного виробництва, транспортування первинної продукції з місця первинного виробництва до потужності, а також змішування кормів лише для потреб власного господарства без використання кормових добавок та преміксів, крім силосних кормових добавок.

Довідково. Оператор ринку кормів - юридична або фізична особа, яка здійснює виробництво та/або обіг кормів.

Первинне виробництво кормів - виробництво сільськогосподарської продукції, включаючи вирощування, збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, або рибальство, що призводить виключно до появи продуктів, які не піддаються іншим операціям після їх заготівлі, збирання або ловлі, крім простої фізичної обробки, такої як очищення, пакування, зберігання, природне висушування або силосування (сінажування).

Споживачам на замітку

Класична піраміда харчування

Піраміда харчування – це рекомендований експертами спосіб харчування. Піраміда розроблена з урахуванням наукових знань про роль всіх поживних речовин і потреб організму в них, а також відображає сформовані у суспільстві традиції харчування.

Внизу піраміди знаходяться продукти, які рекомендується вживати в найбільшій кількості. Чим вище продукти розташовані в піраміді, тим рідше треба їх вживати.

 
Сучасна піраміда харчування: 
Сучасна піраміда харчування відрізняється від класичної, розробленої у 1992 році Гарвардскою школою громадського здоров′я під керівництвом американського дієтолога Уолтера Віллетта. Основна відмінність у тому, що борошняні та зернові продукти помінялися містами з овочами та фруктами. ВИМОГИ ДО МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Статтею 39 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" встановлено вимоги до маркування харчових продуктів:  

 1. Забороняється обіг харчових продуктів, маркування яких не відповідає вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.
 2. Маркування харчових продуктів повинно забезпечувати споживача інформацією, яка надає йому можливість здійснити вибір харчового продукту відповідно до потреб споживача.
 3. Усі харчові продукти, що перебувають в обігу на території України, повинні маркуватися державною мовою.
 4. У разі наявності у харчовому продукті генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо їх частка у харчовому продукті перевищує 0,9 відсотка в будь-якому інгредієнті харчового продукту, що містить, складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку "з ГМО".
 5. Оператор ринку за бажанням може включити до маркування позначку "без ГМО". В такому випадку відсутність ГМО у харчовому продукті має бути підтверджена відповідно до вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Відсутність даних від постачальників про наявність в інгредієнтах ГМО є достатнім підтвердженням для нанесення такої позначки на харчовий продукт.
 6. Маркування харчового продукту виконується державною мовою. За рішенням оператора ринку поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.
 7. У маркуванні можуть бути зазначені певні речовини та їх кількість без зазначення властивостей, які харчовий продукт має завдяки цим речовинам. При цьому оператор ринку повинен мати докази щодо вмісту цих речовин, якими, зокрема, можуть бути результати досліджень (випробувань), що належать оператору ринку, інших суб’єктів або дані постачальників інгредієнтів.
 8. Забороняється для реклами дієтичних добавок використовувати:

1) вислови щодо можливої лікувальної дії, втамування болю;

2) листи подяки, визнання, поради, якщо вони пов’язані з лікуванням чи полегшенням умов перебігу захворювань, а також посилання на таку інформацію;

3) вислови, які спричиняють чи сприяють виникненню відчуття негативного психологічного стану.

 1. Вимоги до маркування харчових продуктів, визначених в інших нормативно-правових актах, не можуть суперечити положенням цієї статті.

ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОЗВІЛ ТА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПОТУЖНОСТЕЙ

Відповідно до статті 23 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" для проведення діяльності з виробництва та зберігання харчових продуктів тваринного походження суб’єкт господарювання повинен отримати експлуатаційний дозвіл на потужність до початку її експлуатації.

Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку.

Обов’язок отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині відповідної діяльності на операторів ринку, які здійснюють:

первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції;

транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому числі тих, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;

зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;

виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження.

Експлуатаційний дозвіл видається територіальними органами Держпродспоживслужби  та має необмежений строк дії.

 

Порядок видачі та форма експлуатаційного дозволу затвердженні  постановою КМУ від 11 листопада 2015 року № 930 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Інформація, що міститься в експлуатаційному дозволі, вноситься до реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, що ведеться компетентним органом у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Відповідно до статті 25 потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу підлягають державній реєстрації

Державна реєстрація потужностей здійснюється компетентним органом шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на безоплатній основі. Порядок проведення державної реєстрації потужностей, затверджено наказом Мінагрополітики України від 10 лютого 2016 року  № 39 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам".

Виробництво, зберігання харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог цього Закону:

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат,

на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат;

Виробництво, зберігання харчових продуктів без отримання експлуатаційного дозволу, якщо обов’язковість його отримання встановлена цим Законом, -

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі від тридцяти до тридцяти восьми мінімальних заробітних плат,

на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат.

 

 

Проект «Три молочні продукти на день»

Турбота про здоров'я - це перш за все здорове харчування. Основою такого харчування є споживання молока та молочних продуктів.
В Україні стартував проект «Три молочні продукти на день», стратегічна мета якого - підвищення споживання молочної продукції, що позитивно вплине на підвищення якості та тривалості життя українців.
Молоко, творог, кефір, сир та інші молочні продукти є найдоступнішим джерелом білків, кальцію, калію, вітамінів та поживних речовин. Людський організм має потребу в цих органічних речовинах щодня, оскільки вони забезпечують нормальний ріст і розвиток кожного з нас.
Також проект спрямований на розвиток молочної галузі в цілому: збільшення споживання молочних продуктів сприятиме розвитку вітчизняних виробників сирого молока, створення нових високотехнологічних потужностей з виробництва молочних продуктів.
Символом-нагадуванням для споживача є логотип проекту - блакитна трійка з написом «Вживайте три молочні продукти на день».
На територїї області виробництво молочної продукції здійснюють СУББ ТОВ «НАК» (сири м'які та розсільні, бринза) Світловодського району; мале підприємство ТОВ «Мрія» (молоко пастеризоване, кефір, творог, сирки глазуровані, сметана, бринза) Знам′янського району, ТОВ "Світловодський маслосирзавод" (молоко пастеризоване, кефір, ряжанка, творог, йогурт, сметана, сир сичужний в асортименті, масло). На підприємствах молочні продукти виробляється без домішок та консервантів з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.
Запрошуємо кожного долучитися до проекту та включити до щоденного раціону харчування по три молочні продукти.
Детальна інформація про проект, рекомендації з правильного харчування, смачні рецепти, які можна приготувати із різних молочних продуктів. розміщені на сайт інформаційно-освітнього проекту «3 молочні продукти на день» www.3md.com.ua

Впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів

У зв’язку з набуттям 20 вересня 2015 року чинності Закону України від 22 липня 2014 року № 1602 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів“ (зокрема, "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів") перед підприємствами, які здійснюють виробництвом харчових продуктів,  постала необхідність розробки, введення в дію та застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів то контролю у критичних точках.

Для надання безпечності харчовим продуктам розроблено системи управління якістю й безпечністю. Найбільшого поширення набула система НАССР (Hazard Analysis Critical Control Point) - аналіз ризику у контрольних критичних точках. Система контролю виробничого процесу визначає етапи, на яких можливе виникнення ризиків, а також спеціальні заходи контролю для забезпечення випуску безпечних харчових продуктів.

З метою адаптації до міжнародного законодавства наказом Мінагрополітики України від 1 жовтня 2012 року № 590 "Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)" затверджені відповідні Вимоги. Ці Вимоги передбачають, що оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати усі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті.

Застосування системи НАССР полягає в ідентифікації можливих небезпечних факторів; встановленні того, де і як небезпечні фактори можуть бути усунуті, попереджені або приведені до прийнятного рівня; розробці відповідних заходів і навчання персоналу; впровадженні заходів на практиці та документування процедур.

Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) є обов’язковими для виконання операторами потужностей з виробництва та/або обігу харчових продуктів.

За новим підходом контролюється весь ланцюг виробництва харчового продукту, що дозволить виявити загрозу на ранньому етапі та запобігти виробництву небезпечного продукту та, відповідно, потраплянню такого продукту до споживача. На законодавчому рівні це закріплено у формі вимоги обов’язкового запровадження системи управління безпечності харчових продуктів на принципах НАССР.

Закон передбачає перехідний період для впровадження системи управління безпечності харчових продуктів:

для  потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), - з 20 вересня 2017 року;

потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), - з 20 вересня 2018 року;

малих потужностей – з 20 вересня 2019 року.

Крім цього, підпунктом 4 пункту 1 статті 64 Закону передбачено відповідальність операторів ринку за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Зокрема, невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР),  тягне за собою накладення штрафу:

на юридичних осіб - у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат,

на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності.