Програми розвитку АПК

Обласний та місцеві бюджети

Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
Субвенції з обласного бюджету на розвиток земельних відносин

Державний бюджет

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

      Підтримка надається шляхом компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами на конкурсній основі надається суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники), які:

      провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва, або які провадять діяльність за іншими видами сільськогосподарської діяльності (крім тваринництва).

      Компенсація надається позичальникам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, крім овердрафтів (контокорентних кредитів) у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.

      Компенсації підлягають відсоткові ставки за:

      короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;

      середньостроковими і довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання овочів, фруктів та ягід).

      Сума компенсації, що надається позичальникам та пов’язаним із ними особам протягом бюджетного року за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, не може перевищувати:

      для позичальників, які провадять діяльність у галузях тваринництва, - 15 млн. гривень;

      для позичальників, які провадять діяльність за іншими видами сільськогосподарської діяльності (крім тваринництва), - 5 млн. гривень.

      Більш детальніше ознайомитись можна ЗА ПОСИЛАННЯМ ►►►.

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств
Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції
Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників
Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства і хмелярства
Фінансування програм підтримки сільського господарства з державного бюджету: