Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».
На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Президент України поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього закону.
Надання публічної інформації Кіровоградською обласною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Оформлення запита на отримання публічної інформації
Порядок подання запиту до департаменту агропромислового розвитку
Інформація, обов’язкова до оприлюднення відповідно до статті 15 Закону України
Архів обліку публічної інформації у володінні департаменту агропромислового розвитку
Облік публічної інформації, яка є у володінні департаменту агропромислового розвитку у 2022 році
Облік публічної інформації, яка є у володінні департаменту агропромислового розвитку у 2021 році
Облік публічної інформації, яка є у володінні департаменту агропромислового розвитку у 2020 році
Облік публічної інформації, яка є у володінні департаменту агропромислового розвитку у 2019 році
Система обліку публічної інформації, яка є у володінні департаменту агропромислового розвитку за 2018 рік